ענו מייצרים נעליים לאנשים שיש להם קושי למצוא נעליים בחנויות הנעליים הרגילים. חוסר ההתאמה גורם לכאבים ברגל ומשפיע מאוד על ניידות.

הנעליים שאנו מייצרים הם פיתרונות אמיתיים שעוצבו ויוצרו כדי לפתור בעיות הליכה וניידות של אנשים.