אם יש לכם ציוד של סנדלרים למכירה, מכונות, כלים, חומרים ואימומים