צביעת דירות ברמת בית שמש

  • תיקוני קירות 

  • צביעה נקיה

  •  נקיון יסודי

  • מחירים נוחים

  • צביעה ביציאה מנכס שכור

  • חידוש דירות עם צבע