תוספת לאימום last buildup:
מוסיפים עוד נפח לאימום באזורים שונים כדי שהאימום יתאים בצורה טובה יותר לרגל. 

לרוב משתמשים בעור צמחי או שועם כדי לייצר עובי באימום.

משייפים היטב את חומר התוספת כדי שהצורה החדשה של התוספת תזרום עם האֲוִירוֹדִינָמִיקָה של האימום.