לפני תחילת מידול הגיזרה מתחילים עם שלב העלאת רעיונות וסירטוט הנעל על דף.

ערוץ מעולה לתיכנון וביצוע גיזרות לנעליים