בית הספר לנעליים בהתאמה אישית מטרת בית הספר להכשיר אנשים להתמקצע בתחומים השונים של ייצור נעליים בהתאמה אישית. ייצור סביבת עבודה, שבהם יוכלו הסטודנטים לעבוד ולייצר לאנשים שצריכים נעליים מיוחדים. חקר טכנלוגיות יצור ופיתוח.

Custom fitting shoe school The school's goal, is to train people to specialize in the various areas of custom shoe manufacturing. Creating a work environment where students can work and produce for people who need special shoes. Exploration of production and development technologies.